نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1388/08/16 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1399/05/22-تجزیه واحدهای صندوق صندوق
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 7 بهمن ماه 1398(مفاد بند 1 و 3 ابلاغیه 12020088 سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه )
تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/05/19 -تغییرات بند "د" ماده 22 اساسنامه -(کاهش تعدادواحدهای سرمایه گذاری به 1 واحد)
صورتجلسه مجمع 1398/05/19
مجمع صندوق / 28/11/1396
تغییرات اساسنامه
اساسنامه مصوب مجمع مورخ 31 فروردین ماه 1393
اساسنامه مصوب مجمع مورخ 17 مرداد ماه 1396
اساسنامه قبلی / صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی