نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1388/08/16 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 مبني بر افزايش سقف واحدها و اصلاح مفاد اميدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 7 بهمن ماه 1398(تغییر هزینه های صندوق)
تغییرات امیدنامه / مصوب مجمع مورخ 1398/08/28
مجمع صندوق / 28/11/1396
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه / مصوب مجمع صندوق سرمایه گذاری فارابی مورخ 6 شهریور ماه 1392
تغییر مفاد بند 8/3 امیدنامه
امیدنامه مصوب مجمع مورخ 31 فروردین ماه 1393
امیدنامه مصوب مجمع مورخ 17 مرداد ماه 1396
امیدنامه قبلی / صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
امیدنامه / پس از تغییرات مجمع مورخ 29 دی ماه 1395