نصب همراه صندوق fundMobileApp

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی دانلود فایل 1397/11/23
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی دانلود فایل 1399/04/24