نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :

طی تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(شماره نامه 122/69683 مورخ 1399/05/27) و مصوبه مجمع مورخ 1399/05/22مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تمدید گردید.