نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/05/22

جلسه مجمع صندوق  ثبت شده به شماره ١٠٧٤٣ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠ % دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ 1399/05/22 طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) تشکیل گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل