نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14:00مورخ 1397/11/07در محل تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بلوار خوردین، کوچه توحید3 پلاک3 طبقه4 کارگزاری فارابی برگزار می گردد حضور به هم رسانید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل