نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

بدین وسیله به اطلاع میرساند مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تا پایان تاریخ  ٢٨ مرداد ماه ١٣٩٦ تمدید گردید./