نصب همراه صندوق fundMobileApp

اطلاعیه ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی می رساند:
این صندوق از تاریخ ١٣٩٣/٠٥/٢٩ تحت شماره ٣٤٤٨٤ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نام  "صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی" ثبت گردید و مانند گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.