نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحد های قابل صدور صندوق فارابی

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سقف واحد های قابل صدور صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی از ٥٠،٠٠٠ واحد به ١٠٠،٠٠٠ واحد افزایش یافت.