نصب همراه صندوق fundMobileApp

معامله سهام عدالت در بورس تا پایان شهریور ۹۲

با مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان شهریور ۱۳۹۲ انجام معاملات سهام شرکتهای استانی عدالت به تناسب اقساط واریزی به خزانه از سهام عدالت امکان‌پذیر می‌شود.