نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی ، برای سال مالی منتهی به ٢٦ آبان ماه ١٣٩١ ، با حضور ١٠٠ % دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز ، راس ساعت ١٣ روز دوشنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه ١٣٩١ طبق دعوت قبلی ، در محل شرکت کارگزاری فارابی تشکیل گردید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر ، از منوی "گزارشها" گزینه ی "مجامع صندوق" را انتخاب کنید.