نصب همراه صندوق fundMobileApp

بروزاشكال درسيستم انتقال اطلاعات(BBS)

به اطلاع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري عادي و ممتاز صندوق سرمايه گذاري مشترک فارابی مي رساندبه دليل اشكال در انتقال فايل BBS در تاريخ ٢٣ فروردين ماه ٨٩ با كسب اجازه از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) نسبت به اصلاح NAV صندوق تا تاريخ ٣٠ فروردين ماه ٨٩ اقدام شد.