نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 ـ تغییر رکن مدیر و آدرس و دارندگان واحدهای ممتاز 1400/03/22
اسامی حاضرین مجمع 1400/02/29 ـ تغییر ارکان و تغییر محل اقامت صندوق، انتقال دارندگان واحدهای ممتاز 1400/02/29
آگهی دعوت به مجمع تاریخ 1400/02/29 ـ تغییر ارکان و تغییر محل اقامت صندوق، انتقال دارندگان واحدهای ممتاز 1400/02/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق 1400/01/16
تائیدیه صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي مالي منتهي به 1399/08/26 1400/01/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تاریخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های صندوق 1399/12/27
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1399/05/22-تجزیه واحدهای صندوق صندوق 1399/11/15
اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1399/11/05ساعت 11:00 1399/11/05
آگهي دعوت به مجمع ساليانه مورخ 1399/11/05 ساعت11:00 1399/10/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 مبنی بر افزایش سقف واحدها و اصلاح مفاد امیدنامه 1399/05/29
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1399/05/28
تشکیل مجمع صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/05/22 1399/05/22
تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/05/19 -تغییرات بند "د" ماده 22 اساسنامه -(کاهش تعدادواحدهای سرمایه گذاری به 1 واحد) 1398/11/27
تشکیل مجمع سالیانه صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1398/11/07 1398/11/07
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1398/11/07 1398/10/25
تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/08/28-تغییرات بند 3-2 امیدنامه ( اضافه کردن نصاب سرمایه گذاری در بازار پایه ) 1398/10/24
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1393/06/18
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی 1393/06/18
اطلاعیه ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1393/06/04
انتقال بخشی از واحد های ممتاز صندوق 1392/12/11
تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی 1392/12/11
تعدیل NAV صندوق بر اساس تبصره واحده بند ١ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق ها 1392/11/27
افزایش سقف واحد های قابل صدور صندوق فارابی 1392/11/05
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران، برای صند... 1392/06/12
رتبه نخست بازدهی شاخص به بورس تهران رسید 1392/05/09
ارزش مبادلات آتی سکه به مرز هفت هزار میلیارد تومان رسید 1392/05/09
معامله سهام عدالت در بورس تا پایان شهریور ۹۲ 1392/05/09
سپرده‌گذاری مرکزی ایران و کره‌جنوبی تفاهم‌نامه امضا می‌کنند 1392/05/09
واقع‌‌بینی، جای رفتارهای غیرمنطقی در بازار سهام را گرفته است 1392/05/09
تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی 1391/12/20
بالاترين بازده صندوقهاي سرمايه گذاري در سالگرد تاسيس صندوق سرمايه گذاري فارابي 1389/09/09
بروزاشكال درسيستم انتقال اطلاعات(BBS) 1389/02/04
برترين صندوق هفته پنجم منتهي به ٠٣/٠٢/١٣٨٩ 1389/02/04
اصلاح NAV 1388/12/19
برگزاری مجمع فوق العاده 1388/11/11
مجوز فعالیت بیست و یکمین صندوق سرمایه‌گذاری صادر شد 1388/05/30