بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 943,495,697,846 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 28,560,487 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 28,560,487 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 28,942,904 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 33,035

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها